Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3360-3379 / 5262

   Asiasana
   oppimateriaali, oppikirjat, digitaalinen oppimateriaali, oppiminen, digitalisaatio, opetusteknologia, opetus, oppimisympäristö [1]
   Oppimateriaali, Suomen historia, maailmanhistoria, visuaalinen aikajana, alakoulu [1]
   oppiminen, opettaja, opinnäytetyö, opettajankoulutuslaitos, taustaoletus, kriittinen ajattelu, kriittinen pedagogiikka [1]
   oppiminen, oppimisympäristöt, virhekäsitykset [1]
   oppimisanalytiikka, analytiikka, tiedolla johtaminen, opetuksen hallinto [1]
   oppimisanalytiikka, oppimisen hallintajärjestelmä, matematiikan opetus, matematiikan opiskelu, formatiivinen arviointi [1]
   Oppimisanalytiikka, verkko-oppimisympäristö, suunnittelu, arviointi, data, tieto, opetuksen kehittäminen [1]
   oppimismotivaatio, ajattelutapa, erityispedagogiikka, erityisen tuen oppilaat [1]
   Oppimistehtävä, käsityön valmistusprosessi, käsityötuote, valinnainen käsityö [1]
   oppimisvaikeus, aikuisuus, selviytyminen, opettajaopiskelijat [1]
   oppimisympäristö, fyysinen oppimisympäristö, koulurakennus, opetustilat, opettajien kokemukset [1]
   oppimisympäristö, kielirikasteinen opetus, Kiinan varhaiskasvatus [1]
   oppimisympäristö, learning space, oppimaisema, alkuopetus, korttelikoulu [1]
   oppimisympäristö, oppimisympäristöjen kehittäminen, tilasuunnittelu, käsityö, monimateriaalinen käsityö, kokonainen käsityöprosessi, yhteisopettajuus [1]
   oppiva organisaatio, mittaristo, oppiminen, kehittäminen [1]
   oppivelvollisuuden laajentuminen, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, opinto-ohjaus, holistinen ohjausmalli, sosiodynaaminen ohjausteoria, ohjauksellinen tuki, erityisen tuen oppilas, monitahoinen yhteistyö [1]
   oppivelvollisuus, oppivelvollisuusuudistus, oppivelvollisuuden laajeneminen, toinen aste [1]
   Opportunity discovery, opportunity creation, causation, effectuation, SMEs, Africa [1]
   Optical characteristics, short fiber reinforced composite, biomimetic composite restoration, bilayered composite restoration, color change [1]
   optimization, next generation sequencing, 16S, gut microbiome, dna extraction, feces [1]