Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3637-3656 / 4030

   Asiasana
   työoikeus, epätyypillinen työ [1]
   työoikeus, epätyypillinen työ, alustatalous [1]
   työoikeus, houkuttelukielto, houkuttelukieltosopimus, kilpailukieltosopimus, rekrytointikielto, lojaliteettivelvoite, kilpaileva toiminta [1]
   työperäinen ihmiskauppa, valtasuhteet, hyväksikäyttö, uhrin aseman vähättely, trauma, rikosvastuun toteutuminen [1]
   työrauha, luokanhallinta, ABCC-R, vuorovaikutteinen, interventiivinen, ei-interventiivinen [1]
   Työtavoite, työn merkityksellisyys, motivaatio, itsemääräämisteoria, psykologiset perustarpeet [1]
   työterveyshuolto, työterveyshoitajan työ, tulosjohtaminen, tulostavoite, occupational health care, occupational health nurses’ work, performance management, performance target [1]
   työturvallisuus, tuotekehittely, tutkiva tuottaminen, putoamissuojaus, laatutavoiteteoria, standardi [1]
   Työturvallisuus, työympäristö, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, biologiset tekijät, työpaikan rakenteellinen turvallisuus, kosteusvaurio, mikrobivaurio, sisäilma, astma. [1]
   työtyytyväisyys, työtyytymättömyys, työhyvinvointi, opettajan ammatin arvostus, luokanopettajat [1]
   työuupumus, työhyvinvointi, liikunnanopetus, työympäristö, työkyky, työn imu, työssä viihtyminen, stressi, etäopetus, koronapandemia [1]
   Työyhteisön tabut, tunteiden näyttäminen, tunteet, työilmapiiri [1]
   työyhteisöt, konfliktit, konsultointi, työyhteisösovittelu [1]
   Työyhteisötaidot, työhyvinvointi, sosiaalityö, lastensuojelu, työrooli, moniammatillisuus, vuorovaikutusosaaminen, työprosessit [1]
   tähtikuva, spektaakkeli, julkisuus, elämäkerta, fanius, narratiivi, dokumentti, räp-musiikki [1]
   Tärykalvoreikä, paikkausleikkaus, histoakryyli [1]
   Törkeä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu, RL 21 luku 6 a§, valmistelurikos, valmistelurikoksen tunnusmerkistö, subjektiivinen tarkoitustunnusmerkki, korotettu tahallisuusvaatimus, tuomitsemiskynnys, näyttökynnys, riittävä näyttö, oikeuskäytännön analysointi, oikeustapaukset - korkein oikeus, oikeustapaukset – hovioikeus. [1]
   U.W Walakorpi, elämäkertatutkimus, F. E. Sillanpää, haastattelututkimus, Hämeenkyrö, Hämeenkyrön Sanomat, kirjallisuus, kulttuurihistoria, näytelmät, paikallisidentiteetti, pakinat, romaanit, runous [1]
   udmurtin kieli, udmurtit, etymologia, leksikologia, luonnonuskonto [1]
   udmurtin kieli, venäjän kieli, koodinvaihto, lainasana, kielikontakti [1]