Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3820-3839 / 4300

   Asiasana
   tutoriaali, käytettävyystestaus, pelillistäminen, tutorial, usability testing, gamification [1]
   TV studies, political philosophy, narrative analysis, discourse, radical democracy, Everyday Maker, interpretivism, intertextuality, glocalization, Bron/Broen, The Bridge, The Tunnel [1]
   Twelve, factor, app, methodology, architecture, AWS, best practices [1]
   Twitter, crisis narratives, topic modelling, LDA, COVID-19 [1]
   Twitter, social media, celebrity, esports, games, content analysis, categories [1]
   Twitter, viestintä, sosiaalinen media, julkinen sektori, julkinen hallinto, huumori, osallistaminen, osallisuus [1]
   Tyrni, silmä, kontrastinäkö [1]
   tyttö, kehonkuva, ulkonäköpaine, sosiaalinen media, urheilulaji [1]
   Tyttökirjat, Podrugi, Vera Želihovskaja, Jelena Gan, Venäjän lasten- ja nuortenkirjallisuus, Louisa May Alcott, Bildungsroman, naiskirjallisuuden historia [1]
   tyypin 1 diabetes, HLA-geenialue, DNA-metylaatio, lymfosyytit [1]
   tyypin 1 diabetes, immuniteetti, DIPP-tutkimus [1]
   tyypin 1 diabetes, saarekesoluvasta-aineet, autoimmuunitaudit [1]
   tyypin 1 diabetes, varhaiset antibioottihoidot, synnytystapa, beetasoluautoimmuniteetti [1]
   työ, työaika, joustava työaika, työajan lyhentäminen, joustavuus, tapaustutkimus [1]
   työ, työttömyys, työvoimapolitiikka, aktivointi, joustaminen, joustavuus [1]
   työaikapankki, luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työehtosopimus, paikallinen sopimus, paikallinen sopiminen, edustusoikeus, ammatillinen järjestäytymisvapaus [1]
   työehdot, vähimmäistyöehdot, ulkomaan työ, lähetetty työntekijä, Rooma I -asetus, lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi, laki työntekijöiden lähettämisestä, pitkä-aikainen lähettäminen, lisätyöehdot, 96/71/EY, 2018/957/EU, lainvalinta [1]
   Työehtosopimus, yleissitovuus, edustavuus [1]
   työelämä, nuoret, työn epävarmuus, epätyypillinen työ, työn katkonaisuus, työn kuormittavuus [1]
   työelämä, nuoret, tulevaisuus, utopiat [1]