Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 5088-5107 / 5429

   Asiasana
   varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen opettaja, opettajankoulutus, ammattiin sitoutuminen, alanvaihto [1]
   Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen opettaja, opiskelija, minäpystyvyys, sitoutuminen [1]
   varhaiskasvatus, vuorovaikutus, arviointi, laatu, laadunarviointi [1]
   varhaiskasvatus,tukitoimet,koronakevät,varhaiskasvatuksen ammattilaiset,poissaolot,resurssit,koronaohjeistukset,yhteydenpito [1]
   varhaismoderni aika, hallintohistoria, paikallishallinto, julkinen valta, vallankäyttö, virkamiehet, valtarakenteet [1]
   varhaisnuoret, fyysinen aktiivisuus, minäpystyvyys, digitaaliset pelit [1]
   varhaisnuoruus, etsivä työ, välittävä vuorovaikutus, dialoginen arviointi [1]
   varhaisproterotsooinen, arkeeinen, kerrosintruusio, A-tyyppi, TTG-sarja, early Paleoproterozoic, Archean, layered intrusion, A-type, TTG-series [1]
   varhennettu kielenopetus, opetusmenetelmät, työtavat, opettajuus, osaaminen, valmiudet, ammattitaito, peruskoulu, englannin kieli, vieraat kielet, narratiivinen tutkimus, haastattelu, havainnointi [1]
   varhennettu kieltenopetus, asenteet, valmiudet, luokanopettaja [1]
   varhennettu kieltenopetus, varhennettu englanninopetus, kommuni- katiivisuus, toiminnallisuus, opetusmenetelmä [1]
   Variaatiolaskenta, Eulerin–Lagrangen -yhtälö, brakistokroni, numeeriset menetelmät, Rayleigh–Ritz -menetelmä, Galerkin -menetelmä, elementtimenetelmä [1]
   varjokoulutus, sosiaalinen uusiutuminen, uusliberalismi, koulutusjärjestelmä, eriarvoisuus, korkeakoulu [1]
   Varsinais-Suomi, kulttuuri, taide, kulutus, terveysvaikutukset, rahoitus [1]
   vasenkätisyys, vasenkätinen neulonta, vasenkätisyys koulukäsitöissä, hahmotuskyky, fenomenologia, kokemuksen tutkimus [1]
   vastakuulustelu, esitutkintakertomus, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, kolmen kohdan testi, Euroopan ihmisoikeussopimus, tasapainoharkinta [1]
   vastasyntyneen tutkiminen, opetusvideo [1]
   vastasyntyneiden kuulon seulonta, lapset, kuulovika, riskitekijät, tehohoito [1]
   vastuullinen hankinta, riskienarviointi, vastuullinen toimitusketjujen johtaminen, itsearviointi, SAQ [1]
   vastuullinen hankinta, toimitusketjujen johtaminen, vastuullisuus toimittaja suhteissa, teleoperaattorit [1]