Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 5128-5147 / 5429

   Asiasana
   Venture Capital, Early Internationalization, Non-Financial Resources, Venture Capital -sijoittaminen, Aikaisen vaiheen kansainvälistyminen, Ei-rahalliset resurssit [1]
   Venäjä, demokratia, media, tutkijat, toimittajat, Venäjä-kuva, diskurssit [1]
   Venäjä, eliittitutkimus, klassinen eliittiteoria, putinismi, Vladimir Putin, Putinin sisäpiiri, biografia, Boolen algebra, kvalitatiivinen vertaileva analyysi (QCA), hallintoeliitti, teknokraatti, silovikki, oligarkki, presidentinhallinto, voimaministeriö, poliittinen järjestelmä, verkkosivut, Kommersant [1]
   Venäjä, Suomi, uhkakuvat, Helsingin Sanomat, diskurssiteoria, identiteetti [1]
   Venäjä-uutisointi, Venäjä-kuva, retoriset keinot, journalistinen kieli, uutismedia [1]
   Venäläinen maailma, Izborskin klubi, Venäjä, Ukraina [1]
   venäläinen sielu, Venäjän idea, Dostojevski, Solovjov, Berdjajev, Venäjän kulttuurihistoria, historianfilosofia, uskonnollinen filosofia, ortodoksinen teologia, kulttuurimorfologia, kulttuuriantropologia, metafysiikka, 1800-luvun kirjallisuus, ideologinen historia, poliittinen historia [1]
   verb, transfer, tvärspråkligt inflytande, svenska som andraspråk, den europeiska referensramen [1]
   verbi, verbiketju, semantiikka, leksikologia, ruokaohje [1]
   verbinjohtimet, satelliitti, Talmy, kognitiivinen kielitiede [1]
   verbos deícticos, ir y venir, tulla, mennä, gramática comparativa, gramática cognitiva, enseñanza de los verbos en español y finés [1]
   Verenpaine, verenpaineen säätely, verenpainetaudin hoito [1]
   verenpaineen säätely, kohonneen verenpaineen lääkehoito, verkko-opetus, virtuaalinen potilastapaus [1]
   verifiable delay functions, peer-to-peer networks, vector commitments, distance bounding protocols [1]
   verkkohäirintä, sosiaalinen media, sukupuoli, eduskuntavaalit, eduskuntavaaliehdokas, sisällönanalyysi [1]
   Verkkokalvoirtauma, verkkokalvoreikä, vitrektomia [1]
   Verkkokauppa, pakettilogistiikka, COVID-19-pandemia, hankinta, teknologian hankinta, toimittajasuhteiden hallinta, ostaja-toimittajasuhde [1]
   verkkokeskustelu, keskustelupalstat, diskurssianalyysi, käsiteanalyysi, etnografia, toiseus, vihapuhe [1]
   verkkokoulutus, käänteinen opetus, TAM-malli, alokkaat, PVMoodle, asenteet, käyttökokemukset, varusmieskoulutus [1]
   verkkoyhteisö, affekti, tunne, narratiivi, Breitbart, kulttuurisodat, Amerikka, Yhdysvallat, alt-right, alt-light, äärioikeisto, [1]