Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 593-612 / 2370

   Asiasana
   eurooppaoikeus, eurooppavero-oikeus, hybridijärjestely, hybridi-instrumentti, hybridiyhtiö, verokohtelun eroavuus, OECD, BEPS, ATAD II, aggressiivinen verosuunnittelu, voitonsiirto, DD, D/NI, kaksinkertainen verottomuus, sisämarkkinat, verosuvereniteetti [1]
   Event related potentials, visual awareness negativity, Late Positivity, Visual perception, visual consciousness, subliminal perception [1]
   evidence-based policy, future workshop, knowledge translation [1]
   exemplum, Sallustius, retoriikka, latinan kieli, historiankirjoitus, antiikintutkimus [1]
   Exosomes, western blot, bovine milk, mass spectrometry, chromatography [1]
   Experiential marketing, temporary store, pop-up store [1]
   extender tag, learner language, Finnish EFL learners, language variation, corpus study, social linguistics [1]
   extrinsic/external motivation, job satisfaction, Finnish teachers, Finnish principals, trusted teachers, autonomy, equity and justice, Finnish curriculum, cuts in the Finnish educational system, time factor, hectic schedules [1]
   Facebook [1]
   fair balance of fundamental rights, fair balance, intellectual property rights, freedom of expression and information, right to conduct a business, directive on copyright [1]
   family ideals, Japanese families, Japanese households, family-related stigma, single parenthood, illegitimacy, nontraditional families, traditional families, university students, individual collectivism, fertility, declining population, Japan. [1]
   fandom, fan labor, sport journalism, critical discourse analysis [1]
   fanifiktio, fandom, mediakonvergenssi, transmedia [1]
   fashion consumption, ethical consumption, C2C consumption [1]
   feminismi, uudelleenkääntäminen, käännösstrategiat, feministikääntäminen [1]
   fenomenografia, varhaiskasvatus, integraatio, inkluusio [1]
   fenomenografinen tutkimus, kokemus, musiikkikasvatus, musiikkikasvatuksen perusopinnot, musiikkikasvatuksen aineopinnot, aiemmat musiikkiopinnot, musiikin oppiminen, formaali, non-formaali ja informaali oppiminen, musiikillinen orientaatio, harrastaminen, kumulatiivisuus [1]
   ferritiini, hemokromatoosi, tulehdus, kaihi, oireyhtymä, perinnöllinen [1]
   fiktiivinen nimistö, kirjallisuusnimistö, käännösnimistö, nimistöntutkimus, onomastiikka [1]
   Filosofiaa lapsille, philosophy for children, P4C, demokraattisuus, demokratiakasvatus, sosiogrammi, sosiometria [1]