Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 744-763 / 2370

   Asiasana
   hydrolysoituva tanniini, makromolekyyli, tanniini–makromolekyyli -kompleksi, proteiiniaffiniteetti, rakenne–aktiivisuus -tutkimus [1]
   hyperloop, raja, ylirajaisuus, kulttuurianalyysi, FAR-tulevaisuustaulukko, kulttuurinen prosessi, joukkoliikenne, kansatiede, tulevaisuudentutkimus [1]
   hypersensitiivinen dentiini, hiekkapuhallus, kalsiumkarbonaatti, hydroksiapatiitti [1]
   hypoteesien testaaminen, monivertailu, merkitsevyystaso, FDRmenetelmä [1]
   hypothyroidism, thyrotropin receptor, G-protein [1]
   hysteria, katse-valta, mainoskuva, naiseus-kuva, sukupuoli, valokuva-historia [1]
   hyvinvointi, opiskelu, korkea-asteen koulutus [1]
   hyvinvointi, subjektiivinen hyvinvointi, hyvinvointierot, talouskriisi [1]
   hyvänlaatuiset luukasvaimet, autogeeninen ja allogeeninen luusiirre, biomateriaalit, luusiirteiden korvikkeet [1]
   hyönteisruoka, innovaation omaksuminen, kuluttajan arvot, narratiivisuus [1]
   häpeä, historiankirjoitus, muisti, diktatuuri, Roberto Bolaño, chileläinen kirjallisuus, 2000-luvun kirjallisuus [1]
   häpeäleima, kuntoutus, masennus, masennuskuntoutus, työelämä, stigma [1]
   Hätäkeskukset, hälytysjärjestelmät, järjestys ja turvallisuus, pelastustoimi, väestönsuojelu [1]
   hävittäjäkaupat, hävittäjähanke, hävittäjähankinnat, lehdistö, Hornet, 1990-luku [1]
   ICB-hoito, immuno-onkologia, vasta-aine, M2-makrofagit [1]
   identiteetti, kulttuuri-identiteetti, kuvataide, kuvataidekasvatus, maahanmuuttajaoppilas, monikulttuurisuus, perusopetukseen valmistava opetus [1]
   identiteetti, kulttuuritapahtumat, osallisuus, osallistaminen, paikallisuus, yhteisöt, identiteettityö, kulttuuriperintöprosessi [1]
   Identity and Access Management, OpenID Connect, Software Certification, OAuth 2.0 [1]
   identity, language identity, English as a second language, second language learning [1]
   identité linguistique, portrait de langues, enseignement des langues d’origine, langue imaginaire [1]