Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 774-793 / 3055

   Asiasana
   fanifiktio, fandom, mediakonvergenssi, transmedia [1]
   fashion consumption, ethical consumption, C2C consumption [1]
   fault, fracture, fracture networks, geometry, damage zone, topology [1]
   feminiinisyydet, maskuliinisuudet, Motoya Yukiko, Japani, maaginen realismi, kotirouva, salaryman, avioliitto [1]
   feminismi, uudelleenkääntäminen, käännösstrategiat, feministikääntäminen [1]
   fenomenografia, varhaiskasvatus, integraatio, inkluusio [1]
   fenomenografinen tutkimus, kokemus, musiikkikasvatus, musiikkikasvatuksen perusopinnot, musiikkikasvatuksen aineopinnot, aiemmat musiikkiopinnot, musiikin oppiminen, formaali, non-formaali ja informaali oppiminen, musiikillinen orientaatio, harrastaminen, kumulatiivisuus [1]
   ferritiini, hemokromatoosi, tulehdus, kaihi, oireyhtymä, perinnöllinen [1]
   fiktiivinen nimistö, kirjallisuusnimistö, käännösnimistö, nimistöntutkimus, onomastiikka [1]
   Filosofiaa lapsille, philosophy for children, P4C, demokraattisuus, demokratiakasvatus, sosiogrammi, sosiometria [1]
   financial risk tolerance, behavioral biases, investment motives, investment decision making, cryptocurrencies [1]
   finnisch-deutsche Kulturunterschiede, Kulturunterschiede, interkulturelle Wirtschaftskommunikation, interkulturelle Teamarbeit, interkulturelle Kommunikation, finnische Kultur, deutsche Kultur, Problemmanagement, Problemlösung, suomalais-saksalaiset kulttuurierot, kulttuuriero, kulttuurienvälinen talouskommunikaatio, kulttuurienvälinen tiimityö, kulttuurienvälinen kommunikaatio, suomalainen kulttuuri, saksalainen kulttuuri, ongelmien hallinta, ongelmanratkaisu [1]
   fintech ecosystem, Vietnam [1]
   Fokussaneeraus, Hammaslääketiede, Potilasaineisto [1]
   forced trust, smart city, privacy protection, data protection, reliability, avoidance, participation, Salo [1]
   Foreign exchange market, machine learning, forecasting [1]
   foreign language learning, English language learning, language learner identity, language aptitude, cultural comparison, intercultural communication [1]
   foresight success, organizations, maturity models [1]
   foresight, futures knowledge, strategy, sense-making, interpretation [1]
   formatiivinen arviointi, itsearviointi, vertaisarviointi, henkilökohtainen palaute, lääketiede [1]