Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 900-919 / 2490

   Asiasana
   Ischemic stroke, large vessel occlusion, intravenous thrombolysis, mechanical thrombectomy [1]
   islam, muslimit, naiseus, nuortensarjat, populaarikulttuuri, representaatio, sisällönanalyysi, sosiosemiotiikka, stereotypiat, televisiosarjat, uskontotiede, valta [1]
   Islamilainen rahoitusjärjestelmä, IFRS, AAOIFI, murabaha, tilinpäätös [1]
   Islanti, matkakirjallisuus, etnografia, stereotypia, 1800-luku, subliimi, pittoreski, romantiikka, valistus, yläluokka [1]
   Isojärvi, kokeminen, yhteisöllisyys, mökkeily, kulttuurimaisema, virkistyskäyttö, kakkosasuminen [1]
   isyys, vankeus, marginaaliryhmät, vanhemmuus [1]
   IT Multisourcing, multisourcing, multi-sourcing, multisourcing management, outsourcing [1]
   italianismi, lainasanat, vierassanat, sitaattilainat, erikoislainat, käännöslainat, prestiti linguistici, calchi, ruokaohjeet, resepti, ricette, keittokirjat, ruoanvalmistus, ruoanlaitto, ruokakulttuuri, libri di cucina italiana, gastronomia [1]
   italo disco, italo-disco, embodiment, embodied cognition, conceptual metaphor, metaphor, image schema, affect, mimesis, sonic object, sound object, musical gesture, gesture, EDM, italodisko, italo-disko, kehollisuus, kehollinen kognitio, käsitteellinen metafora, metafora, mielikuvaskeema, affekti, affektiivisuus, ääniobjekti, musiikillinen ele, eleet, diskomusiikki [1]
   itsekorjaus, sujumattomuus, kaksikielisyys, kielen taitotaso, kerronta [1]
   Itsellinen nainen, vanhemmuus, tuki Single mothers by choice, parenting, support [1]
   itsemurha, uutiset, verkkojournalismi, lähiluku, julkisuus, tunteet, muutos [1]
   itsemääräämisoikeus, asiakkaan asema, asumis- ja päihdepalvelut, ympärivuorokautinen asumispalvelu [1]
   itsemääräämisoikeus, raiskaus, rikosoikeus, seksuaalirikokset, suostumus [1]
   itsensä johtaminen, arvo, arvot, yrittäjyys [1]
   Itseohjautuvuus, sisäinen motivaatio, johdon ohjausjärjestelmät, johtaminen [1]
   itseohjautuvuusteoria, vapaaehtoistyö, motivaatio, omaehtoisuus, kyvykkyys, yhteisöllisyys, altruismi, autonomia, autonominen motivaatio, sisäinen motivaatio [1]
   itsesäädelty oppiminen, koulumenestys, itsesäädellyn oppimisen laatu [1]
   itsesääntely, riskienhallinta, sopimusvastuu, urheiluoikeus, urheilusopimus, vahingonkorvaus [1]
   itsesäätely, säätelyvaikeudet, toiminnanohjaus, työmuisti, inhibitorinen kontrolli, äidin psyykkinen oireilu [1]