Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Teknologinen kehitys endogeenisissa kasvumalleissa 

   Aalto, Eljas (19.05.2021)
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, miten teknologista kehitystä voidaan mallintaa eri sukupolvien endogeenisten kasvumallien avulla ja selvitetään, mitkä mallityypit saavat empiirisesti vahvinta tukea. Moderni ...
   avoin