Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Tekoäly henkilöstöhallinnon apuna 

   Eklund, Karoliina (06.06.2019)
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia ja mielipiteitä henkilöstöhallinnon parissa työskentelevillä on tekoälyn käytöstä osana arjen työtään. Tutkimusaihetta tarkasteltiin erityisesti rekrytoinnin ...
   avoin