Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Avioero-osituksen sovittelu 

   Jaakkola, Marjut (06.06.2022)
   Tutkielman aiheena ja tutkimusongelmana on avioero-osituksen sovittelusäännös erityisesti harkintakriteerien osalta ja millaiseksi osituksen sovittelusäännöksen harkintakriteerien sisältö on muotoutunut lain esitöiden, ...
   avoin