Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Sodalle altistuneiden lasten ja nuorten itsetuhoisuus 

   Jaakola-Siimes, Saara (22.04.2023)
   Tämän systemaattisen katsauksen tavoitteena on kartoittaa sodalle tai muulle aseelliselle konfliktille altistuneiden lasten ja nuorten itsetuhoisuutta sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Sodat ja muut aseelliset konfliktit ...
   avoin