Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Omaehtoinen lukeminen 5–6-luokkalaisten kokemana 

   Kaartinen, Lotta (06.11.2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia ajatuksia ja kokemuksia 5–6-luokkalaisilla oppilailla on omaehtoisesta lukemisesta ja sen merkityksestä sekä tarkastella oppilaiden lukemiseen sitoutumista. ...
   avoin