Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Itä-Hämeen opiston historiallisen puutarhan inventointi 

   Walden, Christina (13.04.2021)
   Tämä soveltavan pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella historiallisen puutarhan inventointimenetelmää osana yleistä kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa kulttuuriperintökohteiden dokumentointia. Kohteiden ...
   avoin