Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Kirjoittaen kerrottu lapsettomuus 

   Ykspetäjä-Remes, Terhi (Turun yliopisto, 26.07.2017)
   Lähtökohtana tutkielmalleni on ajatus, että lapsettomuus ei ole yksiselitteistä vaan koostuu monista toisiinsa liittyvistä ja limittyvistä asioista. Myös lapsettomuuden kokemukset ja niiden pohjalta konstruoitu kirjoittamalla ...
   avoin