Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Hammaslääketieteen laitos

  • Aftojen esiintyminen ja hoito 

   Tainio, Milla; Rentto, Karita (09.04.2020)
   Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä kivuliaita haavaumia. Aftan tunnusomaisia piirteitä ovat tulehtunut, punoittava reuna-alue ja kellertävä tai harmahtava pseudomembranoottinen keskusta. Aftat jaetaan koon, lukumäärän ...
   avoin
  • Alaleuan murtumien erityispiirteet 

   Hakkarainen, Roosa (25.08.2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia alaleuan murtumien syntymekanismeja sekä murtumiin liittyviä hammasvammoja ja muita pään ja kasvojen alueen murtumia. Erityisesti haluttiin selvittää alaleuan murtumien piirteitä ...
   avoin
  • Angle III -luokan purentavirhe. Diagnostiikka ja hoito 

   Kortesluoma, Heidi (Turun yliopisto, 21.07.2017)
   Tämän syventävien opintojen kirjallisen työn aiheena on Angle III -luokan purentavirhe. Kyseisen purentavirheen esiintyvyys Euroopassa on vain muutamia prosentteja. Kaakkois-Aasiassa kyseinen purentavirhe on paljon ...
   avoin
  • Apteekissa myytävät fluoridia sisältävät suunhoitotuotteet 

   Wallin, Marika (18.12.2018)
   Fluoridi on kariesta ehkäisevä aine, jota lisätään moniin suunhoitotuotteisiin. Sen päävaikutus on paikallinen. Fluoridin käyttöä suositellaan edistämään hammasterveyttä heti ensimmäisestä maitohampaasta lähtien. Fluoridin ...
   avoin
  • Autotransplantaatio osana purennan hoitoa 

   Aho, Tuomas (Turun yliopisto, 11.06.2015)
   Autotransplantaatiota on hyödynnetty hammaslääketieteessä kauan. Se on hyvä hoitomenetelmä puuttuvan hampaan korvaamisessa ja tulisi pitää mielessä vaihtoehtona paljon käytettäville hammasimplanteille. Hampaan ...
   avoin
  • Benchmarking suun terveydenhuollossa 

   Nurmi, Olli (Turun yliopisto, 20.05.2015)
   Julkisesti rahoitetuissa terveydenhuollon palveluissa tasapainoillaan aina kustannusten, palvelujen saatavuuden ja laadun välillä, joiden keskinäiseen tasapainottamiseen ja optimointiin benchmarkingissa pyritään. ...
   avoin
  • Bruksismin ja obstruktiivisen uniapnean välinen yhteys 

   Erholm, Janina (20.04.2021)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan obstruktiivisen uniapnean ja bruksismin välistä yhteyttä. Lisäksi perehdytään bruksismin ja uniapnean epidemiologiaan, etiologiaan, diagnosointiin ja hoitoon. Lähteenä on käytetty ...
   avoin
  • Bulk fill- ja perinteisten yhdistelmämuovien ominaisuudet ja niiden merkitys kliinisessä työssä 

   Kääriä, Sonja; Loukola, Saara (19.05.2021)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on vertailla bulk fill -muovia ja perinteistä yhdistelmämuovia saumatiiviyden näkökulmasta sekä syventyä saumatiiviyteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten kuspitaipumaan ja ...
   avoin
  • CAD-CAM –tekniikalla valmistetut kokokeraamiset kruunut hammasimplanttihoidossa 

   Moilanen, Pauliina (Turun yliopisto, 05.05.2015)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen aiheena on CAD-CAM –tekniikalla valmistetut kokokeraamiset kruunut hammasimplanttihoidossa. Tarkoituksena on perehtyä implanttihoidossa käytettyjen kokokeraamisten kruunumateriaalien mekaanisiin ...
   avoin
  • CAD-CAM- tekniikalla työstettävien muovikomposiittien tekninen sidostaminen 

   Pirttijärvi, Teemu; Hopsu, Tempo (Turun yliopisto, 22.12.2016)
   Tämä syventävien opintojen kirjallinen työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja oman tutkimuksen osiosta. Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan yleisimmin epäsuoralla tekniikalla valmistettaviin täytteisiin, sekä niiden ...
   avoin
  • CAD/CAM-TEKNIIKALLA TYÖSTETTÄVIEN MUOVIKOMPOSIITTIEN SIDOSTUVUUS JA VALONLÄPÄISEVYYS VERRATTUNA LASIKERAAMEIHIN 

   Kuusikoski, Joel (15.04.2020)
   CAD/CAM-tekniikalla valmistettujen restauraatioiden käyttäminen etenkin takahampaiden alueella on muodostunut yleiseksi hoitokäytännöksi nykypäivänä. Tässä tutkimuksessa on tavoitteena arvioida suun ulkopuolella ...
   avoin
  • Changes in self-efficacy and oral health habits among adolescents 

   Leino, Katariina (22.05.2020)
   Objectives: The aim of this study was to examine whether there were associations between the simultaneous change in adolescents’ (aged 11-15 years) self-efficacy in relation to the change in tooth brushing frequency and ...
   avoin
  • Dermoidikysta suun ja leukojen alueella 

   Mattus, Jarkko (31.05.2021)
   Syventävien opintojen kirjallisen opinnäytetyön aiheena oli dermoidikysta suun ja leukojen alueella. Dermoidikystat ovat melko harvinaisia kehityskystia, joiden tavallisimmat esiintymisalueet ovat munasarjat ja kivekset. ...
   avoin
  • Diabetes kariologisena riskitekijänä 

   Rintala, Venla (Turun yliopisto, 29.03.2017)
   Diabetes mellitus (DM) on maailmanlaajuisesti koko ajan lisääntyvä sairaus, joka jaetaan useaan alaryhmään tautimuodon, alkamisiän ja perinnöllisyyden perusteella. Diabetes on tunnetusti myös parodontiitin riskitekijä, eli ...
   avoin
  • DISSOLUTION AND MINERALIZATION CHARACTERIZATION OF BIOACTIVE GLASS CERAMIC CONTAINING ENDODONTIC SEALER GUTTAFLOW BIOSEAL 

   Hoikkala, Niko (28.02.2019)
   Aim of the study was to evaluate apatite-forming ability and ion dissolution of bioactive glass-ceramic (BGC) particles from novel polydimethylsiloxane (PDMS) based endodontic sealer Guttaflow Bioseal. Firstly, water ...
   avoin
  • DNA metylaatio pään ja kaulan alueen syövissä 

   Tanskanen, Kaisa (Turun yliopisto, 08.12.2016)
   Tutkielma on kirjallisuuskatsaus ja käsittelee pään ja kaulan alueen syöpiä, niiden epidemiologiaa sekä epigeneettisiä muutoksia, jotka vaikuttavat syöpien kehittymiseen. Syöpäryhmä on hyvin monimuotoinen ja sen esiintyvyys ...
   avoin
  • Downin syndrooma ja suunterveys 

   Antikainen, Emma (16.02.2021)
   Downin syndroomaa esiintyy noin 3600lla henkilöllä Suomessa. Downin syndrooma aiheuttaa keskivaikeaa kehitysvammaisuutta ja tiettyjä tyypillisiä sairauksia ja rakennepoikkeavuuksia. Hammaslääkärin ja suuhygienistin on ...
   avoin
  • DUAL-CURING RESIN CEMENT WITH COLOR INDICATOR: CHANGE OF COLOR BY CURING AND SOME PHYSICAL PROPERTIES 

   Niemi, Aki (13.11.2019)
   Objective. To investigate a color indicator containing dual curing resin composite luting cement and to plot the color change to the time of solidification of the cement. In addition some physical properties of the cement ...
   avoin
  • Effect of bonding and post length to the dislodgement characteristics of fiber reinforced composite root canal post 

   Elovaara, Anton; Virtanen, Valtteri (21.05.2019)
   Purpose: The aim of this in vitro study was to investigate the forces needed to dislodge bonded and mechanically attached individually formed fiber-reinforced composite (FRC) posts from a simulated root canal. Materials ...
   avoin
  • EFFECTS OF PROPHYLACTIC AND THERAPEUTIC HPV VACCINES ON HPV- ASSOCIATED HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMAS 

   Lehtinen, Aleksi (15.04.2020)
   TAUSTA. Ihmisen papilloomavirukseen (HPV) liitännäisten pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinoomien osuus on länsimaissa kasvanut selvästi viime vuosikymmenien aikana. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli ...
   avoin