• 19F-NMR-oligonukleotidikoettimet ja niiden sovellukset 

   Äärelä, Antti (15.05.2019)
   19F NMR-spektroskopialla on osoittaunut tehokkaaksi työkaluksi erityisesti proteiininien ja nukleiinihappojen sekundäärirakenteiden transitioiden sekä niihin liittyvän dynamiikan ja pienligandi- ja makromolekyylivuorovaikutusten ...
   avoin
  • 2´-Deoksi-C-nukleosidien synteesi 

   Räisälä, Harri (22.05.2019)
   Hiilinukleosidit ovat nukleosidejä, joissa anomeerinen sidos on luonnossa yleisemmin esiintyvän typpi-hiilisidoksen sijaan hiili-hiilisidos. Näitä yhdisteitä voidaan käyttää erilaisiin lääkinnällisiin ja biologisiin ...
   avoin
  • Coordination between school and university for the experimental work of determination of level of antioxidants in food samples and drinks using Briggs-Rauscher reaction and TRL/luminescence fingerprinting 

   Habib, Nusrat (Turun yliopisto, 26.01.2018)
   The actual theme of this thesis is to develop co-operation between schools and university and hence to provide the students an opportunity to utilize the university laboratory equipment in the experimental work. This ...
   avoin
  • Desinfektiotuotteen aktiiviaineiden kvantitatiivisen analyysimenetelmän kehitys 

   Stenroos, Valtteri (23.05.2019)
   Erikoistyön aiheena oli desinfektiotuotteen aktiiviaineiden kvantitatiivisen analyysimenetelmän kehitys. Tutkimus tehtiin suomalaisen yrityksen, KiiltoClean Oy, eräälle desinfektiotuotteelle. Kokeellisessa työssä verrattiin ...
   avoin
  • DNA-templatoitu N(Me)-alkoksiamiiniglykosylaatio 

   Österlund, Tommi (06.03.2019)
   Peri ja Dumy kehittivät vuonna 1998 (N-alkyyli)alkoksiamiiniglykosylaation, joka tunnetaan nykyään myös neoglykosylaationa. Tämän reaktion kemo- ja stereoselektiivisyys tekevät siitä hyvän synteettisen työvälineen. Reaktio ...
   avoin
  • ELECTRONIC STRUCTURE OF METAL ENCAPSULATING DELTAHEDRAL GERMANIUM CLUSTERS 

   Vainikka, Petteri (21.01.2019)
   The last century has seen the dawn of a new era of research focused on Zintl phases and ions. Many of their properties have been successfully characterized, and new avenues of research are continuously explored. This work ...
   avoin
  • Grafeenioksidin pelkistys grafeenin kaltaiseksi materiaaliksi 

   Karhunen, Kari (Turun yliopisto, 23.05.2011)
   Grafeeni on tällä hetkellä yksi tutkituimmista materiaaleista ja sillä on paljon mahdollisia käyttötarkoituksia esimerkiksi nanoelektroniikassa, sensoreissa, nanokomposiiteissa ja vetyvarastona. Tällä hetkellä tehokkaan ...
   avoin
  • Kiraalisten binaftaleenijohdannais-polymeerikalvojen sähkökemiallinen ja optinen tutkimus 

   Wigren, Valter (Turun yliopisto, 07.02.2012)
   Tutkielma käsittelee 2’2’-dimetoksi-1’1’-binaftaleenin eri enantiomeereistä valmistettujen polymeerikalvojen tutkimusta. Tarkoituksena on selvittää näiden kalvojen sähkökemiallisia ja optisia ominaisuuksia. Sähkökemiallisia ...
   avoin
  • Kokeellisuuden arviointi kemiassa 

   Kaistamo, Sauli (02.05.2019)
   Pro gradu -tutkielmassa tutkittiin suomalaisten kemian opettajien kokeellisuuden arvioinnin käytänteitä ja näkemyksiä kokeellisuuden arvioinnista. Opettajilta kerättiin verkkokysely, jossa kysyttiin opettajien kokeellisuuden ...
   avoin
  • Lääkeaineiden vesiliukoisuuden parantaminen 

   Käkelä, Meeri (Turun yliopisto, 15.01.2014)
   Monien potentiaalisten lääkeainekandidaattien vesiliukoisuus on huono. Tämä on merkittävä ongelma pyrittäessä kehittämään niistä valmiita lääkkeitä. Lääkeainekandidaattien vesiliukoisuus riippuu niiden kemiallisesta ...
   avoin
  • Nukleiinihappotemplatoitu polymerisaatio 

   Aho, Aapo (25.10.2018)
   Nukleiinihappotemplatoidussa polymerisaatiossa on kyse nukleoemästen spesifisen emäspariutumisen (Watson–Crick) katalyyttisyydestä. Katalyyttisyys perustuu nukleoemäksiä sisältävien polymeeriyksikköjen paikalliskonsentraation ...
   avoin
  • Polyfenolien ja niitä kompleksoivien makromolekyylien välisten vuorovaikutusten mittausmenetelmät 

   Piirtola, Eerik (15.05.2019)
   Tutkielman kirjallisessa osiossa käsitellään polyfenolien ja niitä kompleksoivien ei-proteiinisten makromolekyylien välisten vuorovaikutusten tutkimukseen käytettyjä mittausmenetelmiä, ja vertaillaan eri makromolekyylien ...
   avoin
  • Synthetic hackmanites as detection materials for ionizing radiation 

   Vuori, Sami (19.06.2019)
   Hackmanite (Na8Al6Si6O24(Cl,S)2) exhibits reversible photochromism or tenebrescence (Latin tenebra, shadow), which can be induced by exposure to UV light. In this phenomenon the off-white mineral turns pink or purple, and ...
   avoin
  • Tiedesynttäreiden kehittäminen : vanhempien syyt valita tiedesynttärit 

   Koivusalo, Suvi (15.05.2019)
   Non-formaalin oppimisen merkitys on korostunut viime aikoina lasten tiedekasvatuksessa ja erilaisista non-formaaleista oppimisympäristöistä on tehty useita tutkimuksia. Tiedesynttärit voidaan luokitella non-formaaliksi ...
   avoin
  • Valmistetaan vahaliituja! : Päätöksenteko kokeellisen opetuksen suunnittelussa 

   Grönlund, Enni (Turun yliopisto, 23.10.2017)
   Oppilaita aktivoivat ja työelämätaitoja kehittävät työtavat korostuvat opettajantyössä uuden opetussuunnitelman myötä. Jotta opettaja voisi opettaa oppilasta luovassa ongelmanratkaisussa, on hänen myös itse oltava siitä ...
   avoin
  • Viologeenit sensorimateriaaleissa 

   Lange, Carl-Erik (Turun yliopisto, 03.06.2009)
   Pro gradu -työn taustalla oli selvittää sähkökemiallisella polymeroinnilla tuotetun viologeenikalvon anioniselektiivisyyttä. Polymerointi toteutettiin sekä staattisella kennosysteemillä että suihkuvirtauskennolla (engl. ...
   avoin