Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Opettajankoulutuslaitos (Rauma)

  • Kouluväkivaltatapauksen kommentointi keskustelufoorumilla 

   Mäkelä, Sara; Litja, Maisa (12.04.2022)
   Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vauva.fi-keskustelufoorumilla käytyä kommentointia syksyllä 2020 tapahtuneeseen kouluväkivaltatapaukseen liittyen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista keskustelua tapaus herätti ...
   avoin
  • Lapsen itsetunnon tukeminen varhaiskasvatuksessa 

   Kivilähde, Jenni (31.03.2022)
   Tutkimuksessa selvitettiin, miten varhaiskasvatuksen opettajat tukevat lapsen itsetunnon eri osa-alueita varhaiskasvatuksen arjessa. Tutkimus perustuu Michelle Borban (1989, 2003) itsetuntoteoriaan, johon myös tutkimusmenetelmänä ...
   avoin
  • Riskiperusteisen ja toimijalähtöisen pelastussuunnitelman laatiminen varhaiskasvatusyksikköön 

   Rautiainen, Tessa (20.04.2022)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria varhaiskasvatusyksikkö Rauman pikkunorssissa. Tutkimuksen kohteena on turvallisuuskasvatus ja sen kehitystyö toimijalähtöisesti. Turvallisuuskasvatusta ...
   avoin