Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Opettajankoulutuslaitos (Rauma)

  • Lapsen itsetunnon tukeminen varhaiskasvatuksessa 

   Kivilähde, Jenni (31.03.2022)
   Tutkimuksessa selvitettiin, miten varhaiskasvatuksen opettajat tukevat lapsen itsetunnon eri osa-alueita varhaiskasvatuksen arjessa. Tutkimus perustuu Michelle Borban (1989, 2003) itsetuntoteoriaan, johon myös tutkimusmenetelmänä ...
   avoin