Selaus oppiaineen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

  • Angle III -luokan purentavirhe. Diagnostiikka ja hoito 

   Kortesluoma, Heidi (Turun yliopisto, 21.07.2017)
   Tämän syventävien opintojen kirjallisen työn aiheena on Angle III -luokan purentavirhe. Kyseisen purentavirheen esiintyvyys Euroopassa on vain muutamia prosentteja. Kaakkois-Aasiassa kyseinen purentavirhe on paljon ...
   avoin
  • Autotransplantaatio osana purennan hoitoa 

   Aho, Tuomas (Turun yliopisto, 11.06.2015)
   Autotransplantaatiota on hyödynnetty hammaslääketieteessä kauan. Se on hyvä hoitomenetelmä puuttuvan hampaan korvaamisessa ja tulisi pitää mielessä vaihtoehtona paljon käytettäville hammasimplanteille. Hampaan ...
   avoin
  • Huuli- ja/tai suulakihalkiolasten hampaiston erityispiirteet 

   Kankaanranta, Marjaana (Turun yliopisto, 28.04.2015)
   Halkiot ovat yleisimpiä synnynnäisiä pään ja kaulan alueen epämuodostumia. Useimmissa maissa huuli- ja suulakihalkiot ovat yleisempiä kuin suulakihalkiot. Suomessa tilanne on päinvastainen. Tämän kirjallisuuskatsauksen ...
   avoin
  • Is there association between patients’ symptoms from the masticatory system and orthognatic quality of life? 

   Pietilä, Riikka (Turun yliopisto, 18.09.2017)
   Objective. The aim of this study was to investigate the impact of orthognathic patients’ self-reported symptoms from the head and neck region on their orthognathic quality of life (OQOL) and satisfaction with occlusal ...
   avoin
  • Kiinteät taka-alueen aukonsäilyttäjät - käyttö ja valmistus 

   Aaltonen, Anriina (Turun yliopisto, 28.04.2015)
   Tämän syventävän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä kiinteiden aukonsäilyttäjien käyttöön takahammasalueella sekä maitohampaisto- että I-vaihduntavaiheen aikana. Työ on kolmeosainen: Ensimmäisessä osassa perehdytään ...
   avoin
  • Kirjallisuuskatsaus : nuorten hammasterveys ja hammashoitopelko 

   Kolu, Matleena (10.05.2019)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa etsittiin tietoa lasten ja nuorten hammashoitopelon esiintyvyydestä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Erityisesti tutkittiin hammashoitopelon yhteyttä suun terveystottumuksiin sekä ...
   avoin
  • Marfanin syndrooma - suun alueen erityispiirteet ja hammashoidossa huomioitavat seikat 

   Isotupa, Santeri (22.04.2022)
   Tämän tutkielman tavoite oli hakea kirjallisuudesta tuoretta tietoa Marfanin syndroomalle tyypillisistä suun alueen muutoksista ja niiden vaikutuksesta oireyhtymää sairastavien hammashoitoon huomioiden myös taudille ...
   avoin
  • Oikomishoitoon liittyvä kipu 

   Vainionpää, Iida (Turun yliopisto, 20.05.2015)
   Tämä kirjallisuuskatsaus käsittelee oikomishoitoon liittyvä kipua, sen etiologiaa ja esiintyvyyttä. Lisäksi tarkastellaan oikomishoitoon liittyvän kivun hoitokeinoja. Katsauksen lähteet on etsitty PubMed-tietokannasta ...
   avoin
  • Purentavirheiden yhteys lasten ja nuorten kiusaamiseen 

   Kuusisto, Sini-Maria (06.05.2022)
   Kiusaaminen on ympäri maailman esiintyvä vakava ongelma, jolla on psykososiaalisia seurauksia lasten ja nuorten kehitykseen. Kiusaaminen on tahallista ja toistuvaa pahan mielen aiheuttamista, ja usein sen kohde on kiusaajaa ...
   avoin