Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Lahjakkaan oppilaan opetuksen eriyttäminen 

   Lahdenperä, Essi (25.05.2018)
   Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, miten lahjakkaat oppilaat kokevat saamansa opetuksen eriyttämisen koulussa; kokevatko he saaneensa sitä ja kaipaisivatko sitä mahdollisesti ...
   avoin