Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • 19F-NMR-oligonukleotidikoettimet ja niiden sovellukset 

   Äärelä, Antti (15.05.2019)
   19F NMR-spektroskopialla on osoittaunut tehokkaaksi työkaluksi erityisesti proteiininien ja nukleiinihappojen sekundäärirakenteiden transitioiden sekä niihin liittyvän dynamiikan ja pienligandi- ja makromolekyylivuorovaikutusten ...
   avoin