Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Suun Capnocytophaga -lajit ja niiden beetalaktamaasin tuottokyky 

   Härkönen, Ville (31.05.2023)
   Tämä tutkielma koostuu erillisestä kirjallisuuskatsauksesta sekä tutkimusosuudesta. Opinnäytetyössä perehdytään Capnocytophagan bakteerilajiperheeseen, β-laktamaasiin ja mikrobilääkeresistenssiyteen. Kirjallisuuskatsauksessa ...
   avoin