Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Hallin tekniikka 

   Pohjakallio, Meri (05.10.2022)
   Tämän syventävien opintojen opinnäytetyön aiheena on Hallin tekniikka karioituneiden maitomolaarien hoitomenetelmänä. Työssä käsitellään perinteistä Hallin tekniikkaa. Opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus, jossa on käytetty ...
   avoin