• Kipua kuvailevien adjektiivien analyysia 

      Lamminen, Maarit (29.08.2018)
      Tutkimus käsittelee suomen kielen kipua kuvailevien adjektiivien rakennetta, vakiintuneisuutta ja semantiikkaa. Pääasiallisena tutkimusaineistona on internetissä julkaistulla kyselytutkimuksella kerätty sana-aineisto. ...