• Sanojen niin, näin ja noin monifunktioisuus 

      Posio, Ilkka (23.04.2019)
      Tutkin pro gradu -tutkielmassani sanoja niin, näin ja noin esiintymiskonteksteissaan niiden funktioihin keskittyen. Aineistonani käytän Turun yliopiston suomen kielen oppiaineen Arkisyn-tietokantaa, joka koostuu vuosien ...