• Lasten ahdistuneisuuden etä- ja ryhmämuotoiset hoidot 

      Huhtala, Johanna (29.03.2019)
      Psyykkisistä ongelmista johtuva hoitoon hakeutuminen ja lähetteiden määrä ovat lisääntyneet. Hoitoon pääsyä vaikeuttavat kuitenkin esimerkiksi etäisyydet sekä rajalliset resurssit. Näihin ongelmiin voisi etä- ja ryhmämuotoisista ...