• AIVOVAMMAPOTILAIDEN YMMÄRTÄMISEN TAIDOT 

      Jokinen, Heini (13.05.2019)
      Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin, eroavatko aivovammapotilaiden ymmärtämisen taidot terveiden kontrolliryhmän taidoista, ja miten aivovammapotilaiden suoriutumisprofiilit eroavat toisistaan. Koska Suomessa ei ole ...
      avoin