Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Datan augmentoinnin menetelmien vertailu kuvadatalla 

   Honkanen, Jaakko (28.10.2021)
   Datan augmentointi on keino parantaa koneoppimismallin kykyä suoriutua tehtävästä, jota varten se on opetettu. Data-augmentoinnin pääasiallinen tarkoitus on parantaa mallin yleistyvyyttä eli kykyä suoriutua sellaisen ...
   avoin