• Digitaalisen pelaamisen yhteys fyysiseen aktiivisuuteen 

      Törnqvist, Tony; Luolamaa, Joni (10.04.2019)
      Tämän tutkimuksen aiheena oli selvittää onko digitaaliseen pelaamiseen käytetty aika yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen 9-12-vuotiailla. Lisäksi tutkittiin, onko peligenrellä tai pelialustalla vaikutusta fyysiseen ...
      avoin