• Ei-heterojen koulukokemuksia heteronormatiivisuudesta 

      Tallila, Noora (16.11.2018)
      Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan heteronormatiivisuuden ilmenemismuotoja eiheterojen nuorten aikuisten koulukokemuksissa. Heteronormatiivisuus tarkoittaa sitä, että heteroseksuaalinen maskuliinisuus ja heteroseksuaalinen ...
      avoin