Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Kerronnallinen toimijuus lukupiirihaastatteluissa 

   Mustajärvi, Laura (10.05.2022)
   Kulttuurisesti välittyvät kertomusmallit vaikuttavat tiedostamattamme siihen, millaisten toiminnan, ajattelun tai tuntemisen tapojen koemme olevan mahdollisia itsellemme ja muille. Esimerkiksi eri medioissa esitetyt ...
   avoin