Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Maahanmuuttajanaisten näkökulmia sosiaalityöhön 

   Sarelainen, Irina (09.08.2019)
   Tutkin pro gradu –tutkielmassani sosiaalityöhön liittyviä mielikuvia sekä odotuksia sosiaalityötä kohtaan maahanmuuttajataustaisten naisten keskuudessa. Tutkielmani tavoitteena on kerätä monipuolisesti maahanmuuttajataustaisten ...
   avoin