Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Udmurtin kielen lauseadverbiaalit 

   Lähteenmäki, Outi (08.10.2018)
   Tutkin työssäni udmurtin kielessä esiintyviä lauseadverbiaaleja. Lauseadverbiaalit ovat sanoja, jotka ovat hyvin löyhässä suhteessa lauseeseen tai irrallisia lauserakenteesta. Ne ovat merkittäviä lauseen merkityksen kannalta: ...
   avoin