Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 702-721 / 2565

   Asiasana
   habitus, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, turismi, yhteiskuntaluokka [1]
   Hajautettu organisaatio, vuorovaikutussuhteet, luottamus [1]
   hakukoneet, hakukonemarkkinointi, alustatalous, digitaalinen markkinointi [1]
   hakutilanne, tuontitilanne, huoltajat, perustoiminnot, varhaiskasvatus, yhteistyö [1]
   hallinto-oikeus, hallinnollinen menettely, tavaramerkki, Euroopan unioni, menettäminen, mitätöinti, tavaramerkkijärjestelmä, immateriaalioikeus [1]
   hallinto-oikeus, hallintoautomaatio, oikeussuoja, hyvä hallinto [1]
   hallinto-oikeus, hallintomenettely, hallintotuomioistuimet, oikeusturva [1]
   hallintolainkäyttö, hallintoprosessi, joutuisuus, muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, oikeussuoja, veroprosessi, viivästyminen, verotusmenettely [1]
   hallintolainkäyttö, ihmisoikeudet, muutoksenhaku, oikeusturva, perusoikeudet, valituslupa [1]
   hallintopäätös, EU-oikeus, Euroopan ihmisoikeussopimus, ne bis in idem, oikeusturva, perusoikeudet, rankaiseminen, res judicata, rikosoikeus, sanktio, veronkorotus [1]
   hammashoitopelko, pelonhoitovalmiudet, MDAS [1]
   hammaslääketieteen opiskelija, intraoraaliröntgenkuva, röntgenkuvan laatu [1]
   hammasydin, hampaan herkkyysmittaus, hampaan verenkierto, oikomishoito [1]
   handover, mobility, Bluetooth Low Energy, fog computing, Internet of Things [1]
   hankinta, tietojärjestelmä, tarvemäärittely [1]
   hankinta, tuotekehitys, tuotekehitysprojekti, tuotekehitysprosessi [1]
   hankintatoimi, hankintaprosessi, projektiliiketoiminta, rakennusteollisuus, esiselvitys, tietojärjestelmä [1]
   Hankintatoimi, osto, hankinta, maturiteettimalli [1]
   harkinnanvaraiset erät, tuloksenohjaus, tilinpäätöksen laatu, Big Four, tilintarkastus [1]
   harkintavalta, virkanimitykset, valitusoikeus, oikeussuoja, tuomioistuinkontrolli, eurooppalaistuminen, oikeudellistuminen [1]