Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 928-947 / 2565

   Asiasana
   Jaettu arvo, jaetun arvon luominen, arvonluonti, strateginen johdon laskentatoimi, yhteiskuntavastuu, mittausjärjestelmät [1]
   jaettu johtajuus, teollisuus, roolisiirtymät [1]
   jakamistalous, vertaistalous, henkilöverotus [1]
   jakautuminen, osakeyhtiölaki, sulautuminen, vastustamisoikeus, velkoja, velallinen, velkojainsuojamenettely, velvoiteoikeus, yhtiöoikeus, yritysjärjestely [1]
   Jalkapallohuliganismi, solidaarisuus, yhteenkuuluvuuden tunne, maskuliinisuus [1]
   jalkojen omahoito, itsearviointi, nivelreuma, osaaminen [1]
   Japanese millennials, University students, Japan, Aging society, Elderly care, Care robots, Attitudes, Japanese government, Attitudinal environment [1]
   johdepolymeeri, PEDOT, rGO, komposiitti, polyatsuleeni, pietsosähköinen, superkondensaattori, energianvarastointi [1]
   Johdon kannustinjärjestelmät, motivaatio, kirjallisuuskatsaus, agenttiteoria [1]
   johdon laskentatoimen järjestelmät, johdon ohjausjärjestelmät, ohjelmistostartup-yritykset [1]
   johdon laskentatoimi, analytiikka, controller, analyytikko [1]
   Johdon laskentatoimi, controller, roolimuutos, tekoäly, teknologinen kehitys [1]
   johdon laskentatoimi, konstruktio, asiakasorientaatio, asiakaslähtöisyys, asiakaskokemus, suorituskyky, tiedolla johtaminen, voittoa tavoittelematon organisaatio [1]
   Johdon laskentatoimi, tiedolla johtaminen, johdon ohjausjärjestelmät, diagnostinen ohjaaminen, kyberneettinen palautejärjestelmä [1]
   johdon ohjaus, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, sosiaali- ja terveyspalvelu [1]
   Johdon ohjausjärjestelmät, hiljainen tieto, tietointensiiviset organisaatiot [1]
   johdon palkitseminen, johdon palkkiot, palkitsemisjärjestelmät [1]
   John Barth, autenttisuus, etiikka, Yhdysvaltain kirjallisuus, eksistentialismi, tarinankerronta [1]
   John Steinbeck, The Grapes of Wrath, individualism [1]
   johtajahammaslääkärit, Ottawa Charter, terveyden edistäminen, terveyspoliittinen yhteistyö [1]