Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 1314-1333 / 2565

   Asiasana
   M&A, event study, abnormal returns, short-term performance [1]
   Maaginen realismi, hallusinaarinen realismi, Mo Yan, Seitsemän Elämääni, Salman Rushdie, Keskiyön lapset, Magical Realism, Hallucinatory Realism, Life and Death Are Wearing Me out, Midnight’s Children [1]
   maahan muuttaneet, työllistyminen, työllistymisväylät, alueellisuus, maakunnat [1]
   maahanmuuttaja, kulttuuri, monikulttuurisuus, kotoutuminen, yhdenvertaisuus, marginaali [1]
   maahanmuuttaja, terveys, terveydenhuolto [1]
   maahanmuuttajaoppilas, kaksikielisyys, toisen kielen oppiminen, toisen kielen opettaminen, interkulttuurinen kompetenssi, kielitietoisuus [1]
   maahanmuuttajat, erilaisuus, eronteot, diskurssianalyysi [1]
   maahanmuuttajat, kulttuurinen moninaisuus, oppimisen tukeminen, opetussuunnitelma, diskurssianalyysi [1]
   Maahanmuuttajat, onnellisuus, subjektiivinen hyvinvointi, ristiin luokittunut monitasomallinnus, vertaileva tutkimus, European Social Survey [1]
   maahanmuuttajuus, julkinen keskustelu, diskurssi, subjektipositio, toimijuus [1]
   maahanmuutto, vetotekijät, työntötekijät, uusklassinen taloustiede, Suomi [1]
   maakuntakaavoitus, osallistuminen, vuorovaikutteinen suunnittelu, Varsinais-Suomi, regional planning, participation, participatory planning, Southwest Finland [1]
   maalittaminen, sananvapaus, valtiosääntöoikeus, demokratia, vihapuhe, sosiaalinen media [1]
   maantiepyöräily, Iso-Britannia, Ranskan ympäriajo, Tour de France, lehdistöhistoria, The Times, urheiluhistoria, kansallisidentiteetti, identifioituminen, britannialaisuus, sanomalehti, pyöräily, pyöräilyhistoria, urheilu-uutisointi, kilpapyöräily, uutisointi, englantilaisuus, skotlantilaisuus, ammattiurheilu, pyöräilyuutisointi [1]
   maanvuokrasopimus, kohtuuttomuus, vuokrankorotus [1]
   maatalous, maidontuotanto, skenaariot, ristiintaulukointi, PESTEL [1]
   Machine Learning, Machine Learning Operations, Machine Learning Lifecycle, MLops [1]
   machine learning, neural networks, bug-fix, time estimation [1]
   macrophages, MARCO, tumor microenvironment, immunotherapy, immunometabolism, angiogenesis [1]
   magneettikuvaus, imeväinen, aivot [1]