Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 391-410 / 2404

   Asiasana
   DaF, Sprachunterricht, Sprachenlernen, Kommunikation, Kultur, Interview, Grundschule [1]
   data protection, privacy, computer vision, personal data, biometric data, tietosuoja, yksityisyydensuoja, tietokonenäkö, henkilötieto, biometrinen henkilötieto [1]
   data quality assessment, data quality management, data quality rules, datan laatu, datan laadun hallinnointi, ERP, DSR, IFS, SQL [1]
   Data-analytiikka, analytiikka, big data, data, toimitusketjujen johtaminen [1]
   Datankeruu, Automaatiojärjestelmät [1]
   datatalous, tiedonvapaus, liikesalaisuuksien suoja, avoin data, datahallintosäädös [1]
   Decentralized Autonomous Organizations, international law, blockchain, blockchain technology, governance, smart contracts [1]
   Decolonial thought, Decolonial Pedagogy, challenges and contributions to education, Latin America. [1]
   Deep learning, Novelty-seeking personality trait, Travel online reviews [1]
   Deep learning; Cross-domain; Sentiment classification; Transfer learning; LSTM; Word vector [1]
   Deep Neck Space Infections, Alcohol, Smoking, Antibiotic Resistance [1]
   demand forecasting, planning, procurement [1]
   demand forecasting, retail, Delphi method, demand planning [1]
   dental anxiety, hair cortisol, depression, general anxiety, pregnancy, FinnBrain [1]
   dental fear, anxiety, temperament, emotions, personality [1]
   deodorization, GC-MS, raw material, sturgeon, volatile compounds [1]
   depression, EPDS, health-related quality of life, physical activity, diet quality [1]
   depression, hippocampus, JNK, mice, schizophrenia, confocal, zebrafish [1]
   desistanssi, rikollisuudesta irrottautuminen, narratiivit, ex-rikoksentekijät [1]
   Developmental Language Disorder (DLD), Specific Language Impairment (SLI), Helsinki Longitudital SLI study (HelSLI), sequence learning, statistical learning, procedural learning, implicit learning, Artificial Grammar Learning (AGL) task [1]