Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 2530-2549 / 2624

   Asiasana
   XBRL, käyttöönotto, ESEF, tilintarkastus, tilintarkastusyhteisöt [1]
   ydinvoimalaitos, valvonnasta vapauttaminen, YVL-ohjeet, metallijäte [1]
   yhden jalan seisontatesti, tasapaino, valtimotautein riskitekijät, lihavuus, psykososiaaliset riskitekijät [1]
   yhdenvertaisuus, sukupuoli, rangaistuksen määrääminen, rangaistukset, liikennejuopumus, varkaus [1]
   Yhdysvallat, Jacob Riis, siirtolaisuus, slummiturismi, kuvajournalismi, köyhyys, slumming [1]
   Yhdysvallat, korkoero, Fed, ohjauskorko [1]
   Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Ydinaseet, The New York Times, Helsingin Sanomat [1]
   Yhdysvallat, Pohjois-Korea, presidentti, turvallistaminen [1]
   yhdysverbit, vanha kirjasuomi, Abraham Ikalensis, adverbit, uskonnollinen kieli [1]
   Yhteisbrändäys, brändiallianssi, hyödyt, haitat, lapsikohderyhmä, elintarvikkeet [1]
   Yhteiskunnallinen yritys (social enterprise, social business), hybridi organisaatio (hybrid organisation), yhteiskunnallinen yrittäjyys (social entrepreneurship), kaksinaismissio (dual mission), mission siirtymä (mission drift) [1]
   yhteiskuntavastuu, vastuuviestintä, arvopohjainen markkinointi, brändien kannanotot [1]
   yhteiskuntavastuu, verosuunnittelu [1]
   Yhteiskuntavastuu, Yritysvastuu, Huolellisuusvelvoite, Kestävyysraportointi [1]
   yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, verosuunnittelu, vastuullisuusraportointi [1]
   yhteisopettajuus, ammatillinen kehittyminen, ammatti-identiteetti, kokemukset, alakoulu, työtavat [1]
   yhteisopettajuus, erityisopettajat, opetusharjoittelu, inkluusio [1]
   Yhteisopettajuus, opettaja, kokemukset, haasteet [1]
   yhteisopettajuus, yhteisopetus, samanaikaisopetus, inkluusio, kollegiaalinen tuki, vaikutusmahdollisuudet [1]
   Yhteisopetus, noviisiopettaja, fenomenologia, laadullinen tutkimus, aineistolähtöinen sisällönanalyysi, teemahaastattelu [1]