Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • ADHD-diagnosoitujen aikuisten sosiaalinen osallisuus yhteiskunnassa 

   Aalto-Hätinen, Jasmiina (22.11.2018)
   Tässä pro gradu-työssä tarkastellaan ADHD-diagnosoitujen aikuisten sosiaalisen osallisuuden toteutumista yhteiskunnassa heidän itsensä näkökulmasta. Tutkimus on tehty haastattelemalla kuutta ADHD-diagnoosin saanutta aikuista ...
   suljettu