Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Lohkoketjuteknologian käyttömahdollisuudet pankkialalla 

   Danesi, Alessandra (20.12.2019)
   Lohkoketjuteknologian käyttöön pankkialalla on liitetty paljon lupauksia, ja monet ovat esittäneet sitä alaa mullistavana teknologiana (kts. esim. Woodside ym. 2017; Johansson ym. 2019, 40). Mielipiteet aiheesta ovat ...
   suljettu