Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Verbbruk hos finska språkbadselever 

   Fagerström, Annika (01.03.2023)
   Syftet med denna avhandling har varit att studera hur finskspråkiga språkbadselever i årskurserna 6 och 9 använder verb i skriftlig produktion. Jag har studerat vilka huvudverb och hjälpverb som är de vanligaste och hur ...
   suljettu