Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Maahan muuttaneiden työllistymisväylät Suomessa 

   Jalonen, Manu (15.11.2021)
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan, miten maahan muuttaneiden työllistymisväylät toteutuvat Suomessa ja alueittain, sekä miten työllistymisväylät toteutuvat suhteessa toisiinsa työllistymiseen vaikuttavien muuttujien ...
   suljettu