Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Lukiolaisten näkemyksiä digitalisaatiosta 

   Kaartinen, Hanna (10.05.2019)
   Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää millä tavalla digitalisaatio näyttäytyy lukion toisen vuosikurssin opiskelijoiden elämässä. Tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia ...
   suljettu