Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Oppilashuolto osana yläkoulun erityisopettajan työtä 

   Kaasinen, Emilia (29.05.2019)
   Perusopetuksen oppilashuoltotyötä määrittävä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014 ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otetaan yläkoulussa käyttöön porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. ...
   suljettu