Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Automatisoidut havainnointimenetelmät vaelluskalatutkimuksessa 

   Kaasonen, Viivi (28.02.2020)
   Suomen suurimpia vaelluskalajokia padottiin toisen maailmansodan jälkeen vesivoiman tuotantoon, mikä yhdessä muun muassa jokien perkausten kanssa edesauttoi vaelluskalakantojen ajautumista huonoon tilaan. Esimerkiksi ...
   suljettu