Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Yrityskokopalkkapreemio Suomessa 2013-2015 

   Laaksonen, Teemu (03.07.2020)
   Yrityskokopalkkapreemio on globaalisti havaittu ilmiö, jossa yrityksen henkilömäärällä mita-tun koon kasvaessa yrityksen työntekijöille keskimäärin maksetun palkan kasvua kutsutaan yrityskokopalkkapreemioksi. Tämä pro gradu ...
   suljettu