Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Monte Carlo -simulointimenetelmät johdannaisten hinnoittelussa 

   Mäkelä, Sami (03.12.2021)
   Tässä Pro gradu -tutkielmassa esitellään Monte Carlo -simulointimenetelmiä ja niiden soveltuvuutta erityyppisten johdannaisten hinnoitteluun. Tutkielman tavoitteena on käsitellä erilaisia variaatioita Monte Carlo -menetelmästä ...
   suljettu