Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Strateginen asiakaslähtöisyys : Määrittely, suunnittelu ja toteutus 

   Mäkilä, Johannes (16.04.2020)
   Organisaatiolähtöisyydestä poiketen asiakaslähtöisyys perustuu ajattelumalliin, jossa organisaation toiminta perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen organisaatio huomioikin toiminnassaan paitsi asiakkaiden nykyiset, ...
   suljettu